Logo DutchSmartshops.com

Privacy statement

Via DutchSmartshops.com worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. DutchSmartshops.com vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

  • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
  • Proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • Jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zijn de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4 augustus 2022 en heeft versienummer 1.0.

Persoonsgegevens die wij verwerken
DutchSmartshops.com verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • E-mailadres;
  • Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt via bijvoorbeeld ons contactformulier.

Deze persoonsgegevens worden gebruikt om je contactverzoeken te kunnen beantwoorden die je bij ons hebt achtergelaten via ons contactformulier.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
DutchSmartshops.com bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Indien jouw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor deze doelstellingen worden jouw persoonsgegevens direct verwijderd, tenzij een wettelijk verplichte bewaartermijn van toepassing is in welk geval we ons aan die wettelijke bewaartermijn houden.

Delen van persoonsgegevens met derden
DutchSmartshops.com verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DutchSmartshops.com en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens aan ons doorgeven via ons contactformulier.

Autoriteit Persoonsgegevens
DutchSmartshops.com wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
DutchSmartshops.com neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. We raden je aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DutchSmartshops.com gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies
DutchSmartshops.com maakt gebruik van functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Naam Domein Doel Verloopt na
laravel_session .dutchsmartshops.com Deze website is gebouwd op het Laravel Framework (laravel.com). Deze cookie is benodigd om de website juist te laten werken 2 uur
XSRF-TOKEN .dutchsmartshops.com Een Laravel specifieke cookie ter beveiliging. Deze beschermt de website tegen CSRF: Cross-Site Request Forgery, ofwel dit voorkomt dat er aanvragen vanaf externe domeinen, websites of scripts gedaan kunnen worden op deze website. 2 uur

Analytische cookies
Daarnaast worden er op DutchSmartshops.com analytische cookies geplaatst door Google Analytics die geanonimiseerd statistische informatie over jouw surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij analyseren hoe onze website wordt gebruikt en met deze informatie kunnen wij beslissingen nemen over de inrichting van onze website om zo de website verbeteren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Om zorgvuldige verwerking van jouw gegevens mogelijk te maken hebben wij de volgende maatregelen getroffen:

  • We hebben een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten;
  • Jouw IP-adres wordt gemaskeerd zodat deze onherkenbaar is voor Google;
  • We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om “gegevens met Google te delen” uitgeschakeld.

Wij gebruiken de volgende cookies van Google Analytics:

Naam Domein Doel Verloopt na
_ga .dutchsmartshops.com Identificeren van unieke bezoekers 2 jaar
_gid .dutchsmartshops.com Identificeren van unieke bezoekers 24 uur
_gat_gtag_UA_119951764_1 .dutchsmartshops.com Beperken van het aantal gelijktijdige toegangsverzoeken 1 minuut

Tracking cookies
Ook maakt DutchSmartshops.com gebruikt van zogehete tracking cookies. Dit zijn cookies die het "volgen" van gebruikers op het internet mogelijk maakt. Dankzij deze cookies worden er advertenties op onze website getoond waarvan wij denken dat ze interessant kunnen zijn voor jou. Dit zorgt er dus voor dat de advertenties die getoond worden, zijn afgestemd op jouw voorkeuren en dat je niet continu dezelfde advertenties te zien krijgt, omdat de cookie ook bijhoudt hoe vaak je een bepaalde advertentie hebt gezien. Je kunt je voorkeuren voor gepersonaliseerde advertenties wijzigen via deze popup.

Naam Domein Doel Verloopt na
__gads .dutchsmartshops.com Deze cookie is gekoppeld aan de DoubleClick for Publishers-service van Google. Het doel is om (gepersonaliseerde) advertenties op de website te tonen. 13 maanden

Voor meer informatie, zie https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Cookies verwijderen of weigeren
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Je kunt ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie de linkjes hieronder hoe je dit per browser (we hebben enkel de grootste browsers opgesomd) kunt doen:

Zie voor verdere toelichting betreft cookies de volgende website:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Let wel: het weigeren van cookies kan de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website beperken.

Delen via social media
Op DutchSmartshops.com kun je op bepaalde pagina’s knoppen vinden om de webpagina’s te promoten / te delen via sociale media. Deze knoppen werken door middel van een link naar het social media platform welke geopend wordt in een nieuw browser venster. Achter deze link wordt een stukje extra informatie meegestuurd zoals welke pagina je deelt en alvast een vooraf gedefinieerde tekst (deze kun je zelf nog wijzigen voordat je de pagina deelt op sociale media).

Door gebruik te maken van deze functionaliteit, worden geen cookie vanuit onze website geplaatst. De sites van deze sociale media platformen kunnen echter wel cookies gebruiken. Voor meer informatie verwijzen we naar de privacyverklaringen van deze sociale media.